top of page

Werkgeluk in de praktijk; kom kijken in de keuken

Bijgewerkt op: 2 nov. 2023


Werkgeluk in de praktijk. Ik ben spreker bij Netwerk Werkgeluk en leg de leden uit hoe ik te werk ga in organisaties in de zorg en het onderwijs. Meer werkgeluk voor iedereen is mijn missie

Hoe ga je als organisatie aan de slag met werkgeluk in de praktijk van alledag?


Welke keuzes kun je maken als je vorm wilt geven aan werkgeluk?


Deze vragen staan centraal als ik met organisaties in gesprek ga over het Werkgelukmenu. Er is in veel sectoren sprake van te weinig personeel, een hoge werkdruk en een hoog verzuim. Ik merk dat organisaties daardoor meer dan ooit op zoek zijn naar manieren om hun bestaande personeelsleden te versterken, te ondersteunen en te behouden voor hun organisatie. Aandacht besteden aan werkgeluk is hiervoor een hele goede manier.

Aandacht besteden aan werkgeluk en je medewerkers ondersteuning en waardering bieden, voorkomt en verkort verzuim, verlaagt de ervaren werkdruk en zorgt zelfs voor meer tevreden cliënten, leerlingen of klanten.


Wist je dat als je de verzuimperiode van een medewerker met twee weken kunt verkorten, de investering van een coachtraject al is terugverdiend?


Ik geef je graag een kijkje in de keuken hoe ik het Werkgelukmenu in de praktijk inzet voor meer werkgeluk voor medewerkers.


Keuzes bij vormgeven aan Werkgeluk in de praktijk


Wil je als leidinggevende met jouw team of organisatie aan de slag met werkgeluk, dan ga je keuzes maken op welke manier je dat gaat doen. Hoe meer deze aansluiten bij de organisatie en de medewerkers hoe beter.


Er zijn 3 keuzes die bepalen of het Werkgelukmenu past bij jouw team of organisatie. De keuze is niet per definitie voor het een of het ander, het mag een tussenvorm zijn:

  1. Ga je preventief met werkgeluk aan de slag, of ervaar je nu voor jou onoplosbare problemen

  2. Kies je voor keuzevrijheid voor medewerkers of wil je alles verplicht opleggen

  3. Kies je voor een persoonlijke invulling of een collectieve/ organisatie invulling

Het Werkgelukmenu is geschikt voor organisaties die gaan voor preventief, keuzevrijheid en persoonlijk. Ik lever altijd maatwerk bij werken aan werkgeluk in de praktijk, dus geen menu ziet er hetzelfde uit.


Werkgeluk in de praktijk; De start


Mijn samenwerking met een leidinggevende begint bij een gratis spar-gesprek. In dat gesprek bespreek ik bovenstaande keuzes en vraag ik naar de aanleiding van het contact. Ik probeer zoveel mogelijk te weten te komen over het team en de dagdagelijkse dingen waar ze tegenaan lopen. Ik inventariseer de behoeftes, wensen en het budget dat ingezet kan worden. Ik geef terug wat me opvalt en wat mijn advies is. Als er bij beide partijen een goed gevoel is bij de samenwerking, plannen we de aftrap van het menu; de inspiratiesessie over Werkgeluk.


In de inspiratiesessie vertel ik meer over Werkgeluk en gaan we interactief aan de slag. Doel van de sessie is het informeren en enthousiasmeren van het team en met elkaar de belangrijkste doelen en knelpunten boven tafel krijgen. Hier wordt ook bekend aan wat voor activiteiten behoefte is.


Werkgeluk in de praktijk; De ingredienten van het Werkgelukmenu


Na de inspiratiesessie gaat het Werkgelukmenu in de praktijk van start. Gekeken wordt naar de opbrengst van de inspiratiesessie en hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Dit is vaak een combinatie van activiteiten die het team zelf oppakt, zoals teamuitjes, werkbesprekingen, planningszaken, etc en activiteiten die ik als Werkgelukcoach organiseer, zoals individuele coaching, team-coaching, spar-gesprekken, workshops, intervisie en studiedagen. Ook hier zijn er verschillende mogelijkheden hoe je als leidinggevende en team het Werkgelukmenu kan inzetten. Zoals ik al aangaf is het voor mij altijd maatwerk. Ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag en behoeftes van de leidinggevende en de medewerkers.


Voorbeelden van werkgeluk in de praktijk

Om je een idee te geven van hoe andere organisaties het menu inzetten, geef ik je vier voorbeelden:

  • Organisatie 1 Er wordt alleen individuele coaching ingezet in het kader van het verzuimbeleid. Medewerkers worden preventief aangemeld voor coaching, om uitval te voorkomen. Of medewerkers worden aangemeld na ziekmelding, als is vastgesteld dat sprake is van psychische klachten of problemen bij de re-integratie. Ook de bedrijfsarts raadt coaching aan ter ondersteuning van de re-integratie. Er is sprake van een traject van 2 tot 4 maanden.

  • Organisatie 2 Er wordt alleen individuele coaching opgenomen in het Werkgelukmenu. Dit kan door de leidinggevenden, maar ook door de medewerkers op elk moment worden aangevraagd. Het kan gaan om loopbaanvragen, vragen omtrent de werk-privébalans, angst om uit te vallen, bij re-integratie na ziekte en voor persoonlijke ontwikkeling. Het aantal gesprekken varieert van 1 tot 10. De organisatie bepaalt zelf hoe een aanvraag voor coaching bij mij komt. Dit kan zijn via de teamleiders, of via een scholingsportaal. Ik ben een voorstander van korte lijnen. Coaching is op deze manier altijd beschikbaar voor medewerkers, op het moment dat zij daar behoefte aan hebben.

  • Organisatie 3 Er wordt individuele coaching, intervisie en een studie opgenomen in het menu. Individuele coaching kan worden aangevraagd, zoals hierboven omschreven.

Werken aan werkgeluk in de praktijk. Teamleden zijn hier aan de slag met energiegevers en nemers om hun werkgeluk te vergroten

De intervisie wordt ingepland en medewerkers mogen zich daar zelf voor opgeven als ze daar behoefte aan hebben. Er kan gewerkt worden met themabijeenkomsten, maar ook volledig vraag-gestuurd door de deelnemers. De studiedag wordt ingepland en voorbereid met een projectgroep. Het programma wordt naar behoefte vastgesteld met afwisselende activiteiten. Werkgeluk staat centraal, ook bij de aankleding van de dag.

  • Organisatie 4 Werkgeluk wordt onderdeel van de visie van de organisatie. Bij alles wat er in de organisatie gebeurt en georganiseerd wordt, is er aandacht voor werkgeluk en staan de medewerkers centraal. Er worden meerdere teamactiviteiten georganiseerd, zoals gezamenlijk koffiedrinken en lunchen, teamuitjes en andere gezamenlijke activiteiten. Er zijn leerteams opgezet, waar medewerkers zelf invloed hebben op het bereiken van de doelen van de organisatie. Er zijn intervisie-bijeenkomsten met thema’s, waarvoor men zich kan opgeven. Individuele coaching is het hele jaar door beschikbaar. Alle medewerkers krijgen een spar-gesprek aangeboden in de gesprekkencyclus. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, maar kan ook uitmonden in een coachtraject op maat. De directie wordt ondersteund met coaching en advies. Zij zetten ook hun eigen werkgeluk en gezondheid centraal, om goed hun werk te kunnen blijven doen. Er wordt jaarlijks een workshop opgenomen, zoals Hoe werkt ons brein?, De vijf ingredienten voor werkgeluk, omgaan met werkstress, grenzen aangeven en Zet jezelf op 1. Er wordt elke twee weken aandacht besteed aan werkgeluk in de wekelijkse nieuwsbrief naar medewerkers. Dit kunnen tips, boekentips, blogs of artikelen zijn.

Werkgeluk in de praktijk; Doorlooptijd


Het werkgelukmenu kan worden ingezet voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Ook kan sprake zijn van een blijvende samenwerking, waarbij jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld aan welke activiteiten behoefte is. Werken aan werkgeluk is in de praktijk nuttig, leuk en energiegevend.


Tenslotte


Ik heb je met dit blog een kijkje in de keuken gegeven van Het Werkgelukmenu en het maatwerk wat ik hiermee kan bieden. Heeft het je nieuwsgierig gemaakt naar wat ik voor jou en jouw team of organisatie kan betekenen? Neem dan contact met me op om jouw gratis spar-gesprek in te plannen.


Komt dit spar-gesprek nog te vroeg, maar wil je wel aan de slag met werkgeluk? Download dan de gratis amuse, mijn e-book Het geheim voor een goed draaiend team.54 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page