top of page

Werkgeluk voor Teams in Zorg en Onderwijs:
De oplossing voor een gezonde werksfeer

Als leidinggevende of HR-adviseur draag je de verantwoordelijkheid voor het welzijn van je team. Het is je vast niet ontgaan dat je teamleden soms worstelen met zichzelf of de toenemende werkdruk. Als deze uitdagingen onbehandeld blijven, kunnen ze leiden tot:

 • ziekteverzuim

 • disfunctioneren

 • ontevredenheid

 • gebrek aan samenwerking en

 • klachten van cliënten, klanten, ouders of leerlingen.

samenwerken aan werkgeluk als team onder begeleiding van werkgeluk coach Marjolijn van Noord werkt werkdruk verlagen, werkplezier vergroten

Het is begrijpelijk dat je je afvraagt hoe je de motivatie en de productiviteit van je medewerkers kunt verhogen en een gezonde werksfeer kunt herstellen. Met het Werkgelukmenu kan ik je hierbij helpen.

Werk maken van werkgeluk: het Werkgelukmenu

Werken aan werkgeluk met het Werkgelukmenu betekent actief aan de slag gaan op een manier die bij jouw team past. Elke medewerker heeft de vrijheid om zijn of haar eigen keuzes te maken. Samen stellen we een menu op dat gericht is op de specifieke uitdagingen in jullie team. Denk hierbij aan zelfzorg, plezier in het werk, levensfaseondersteuning, effectieve communicatie en het benutten van elkaars competenties.

Het menu van mogelijkheden: altijd maatwerk

Het Werkgelukmenu voor jouw team is altijd maatwerk en omvat een breed scala aan mogelijkheden:

 • Inspiratiesessie Werkgeluk
  Een inspirerende start om de thema's van werkgeluk te bespreken.

 • Hulp in één sessie
  Een goed gesprek is soms alles wat nodig is om zelf weer vooruit te kunnen

 • Individuele Coaching
  Praktische ondersteuning en het aanpakken van belemmerende overtuigingen en patronen.

 • Werkgeluk Spreekuur
  Een open gelegenheid voor alle medewerkers om vragen en casussen te bespreken.

 • Preventie en re-integratie spreekuur
  Het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van medewerkers, het optimaliseren van de arbeidsprestaties en het verminderen van het ziekteverzuim

 • Intervisiebijeenkomsten
  Samen leren en ervaringen delen, zowel in algemene zin als gericht op specifieke doelgroepen.

 • Diverse Workshops
  Van loopbaancheck-ups tot zelfzorg, werkgeluk, en inzicht in het brein.

 • Preventie en Re-integratiebegeleiding
  Ondersteuning voor medewerkers en begeleiding voor leidinggevenden om herstel te bevorderen.

 • Werkgelukvoorstelling
  Een inspirerende start voor projecten of evenementen.

 • Leidinggeven aan Werkgeluk Coaching
  Begeleiding voor jou als leidinggevende en het managementteam.

Uitgelicht

Uitgelicht:
Preventie en re-integratie spreekuur

Een preventie- en re-integratiespreekuur is een term die vaak wordt gebruikt in de context van arbeidsomstandigheden en gezondheid op de werkplek. Het heeft betrekking op twee belangrijke aspecten: preventie en re-integratie.

 1. Preventie
  Het preventiespreekuur richt zich op het voorkomen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van een gezonde werkomgeving. Werknemers kunnen tijdens het preventiespreekuur terecht voor advies en informatie over gezondheidsaspecten in relatie tot hun werk. Het kan ook dienen als een platform voor het bespreken van mogelijke risico's op de werkplek en het nemen van preventieve maatregelen om gezondheidsproblemen te voorkomen.
   

 2. Re-integratie:
  Het re-integratiespreekuur heeft betrekking op het begeleiden van werknemers die te maken hebben (gehad) met gezondheidsproblemen en die proberen terug te keren naar het werk. Dit kan relevant zijn voor werknemers die ziek zijn geweest en nu de stap willen zetten om weer aan het werk te gaan. Tijdens dit spreekuur kunnen werknemers en werkgevers bespreken hoe het re-integratieproces het beste kan worden georganiseerd en welke aanpassingen op de werkplek nodig zijn om een soepele terugkeer te bevorderen.

Coach werkgeluk Marjolijn van Noord van het werkgelukmenu

Het doel van het spreekuur

Het doel is om een ondersteunende omgeving te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen, betrokken zijn bij hun werk en waarin hun welzijn wordt bevorderd. Door individuele behoeften en uitdagingen aan te pakken, kan een werkgeluk coach bijdragen aan het creëren van een positieve werkcultuur en het verminderen van stressfactoren die kunnen leiden tot ziekteverzuim.

De werkgeluk coach inzetten

Meer weten over de mogelijkheden om samen te werken en het preventie en re-integratie spreekuur in te zetten in jouw organisatie?

Vraag dan een gratis gesprek aan en ik vertel je graag meer.

Samen werken we aan een gezondere werkomgeving, verbeterde kwaliteit, een verhoogde productiviteit en een lager verzuim.

bottom of page