top of page

Toegankelijkheidsverklaring Werkgeluk Coaching

Datum: 5 maart 2024


Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, met name het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze verklaring bevestigt dat de website www.werkgelukmenu.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Europese standaard EN 301 549/WCAG 2.1 niveau AA.

Nalevingsverklaring


www.werkgelukmenu.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Europese standaard EN 301 549/WCAG 2.1 niveau AA. Alle teksten en afbeeldingen zijn goed leesbaar en voorzien van alt-teksten om gebruikers met verschillende behoeften te ondersteunen.


Feedback en contactgegevens
 

Gebruikers die feedback willen geven over de toegankelijkheid van www.werkgelukmenu.nl kunnen contact opnemen met Marjolijn van Noord, de eigenaar van de website. Je kunt haar bereiken via e-mail op marjolijn@aandevaart.net.
 

Formele klachtenprocedure
 

Als gebruikers van mening zijn dat www.werkgelukmenu.nl niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen, kunnen ze een formele klacht indienen bij Marjolijn van Noord. Klachten worden serieus genomen en zullen zo spoedig mogelijk worden behandeld.
 

Technische specificaties
 

www.werkgelukmenu.nl voldoet aan de WCAG 2.1 niveau AA richtlijnen voor toegankelijkheid. De website is gebouwd met behulp van het Wix-websiteprogramma, dat een stappenplan biedt voor het waarborgen van toegankelijkheid.
 

Verklaring van conformiteit
 

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 5 maart 2024 en bevestigt dat www.werkgelukmenu.nl voldoet aan de geldende toegankelijkheidseisen. We blijven ons inzetten om de toegankelijkheid van de website te waarborgen en zullen regelmatig controleren en bijwerken om te voldoen aan eventuele wijzigingen in de wetgeving en de behoeften van onze gebruikers.
 

Naam organisatie: Werkgelukmenu Coaching Aan de vaart 
Verantwoordelijke voor toegankelijkheid: Marjolijn van Noord 
Contactgegevens: marjolijn@aandevaart.net
Iedereen is welkom op deze website. Marjolijn van Noord, werkgeluk coach
bottom of page