top of page

Werkgeluk werkt niet! Althans niet zonder deze 6 randvoorwaarden

Werkgeluk is geen tovermiddel bij een hoge werkdruk, veel ziekteverzuim of personeelstekorten. Het is niet iets wat je zomaar voor elkaar krijgt door de term een keer te laten vallen in de organisatie. Dat lijkt een goede reden om er niets aan te doen, maar daar los je geen problemen mee op. In dit blog leer ik je de randvoorwaarden voor werkgeluk en een goed draaiend team. Werkgeluk is geen tovermiddel, maar met deze zes randvoorwaarden creëer je een goede basis.  


werkgeluk werkt niet zonder goede samenwerking en een open communicatie Werkgelukmenu

Werkgeluk werkt niet of heeft geen prioriteit?

“Werkgeluk? Daar heb ik toch geen tijd voor. Mijn werk moet af.”
“Super interessant dat werkgelukmenu, maar ik moet eerst de boel weer een beetje op orde krijgen hier.”
“Werkgeluk is een utopie in deze branche. Met ons personeelstekort mogen we blij zijn als we alle diensten bezet krijgen.”

Deze opmerkingen krijg ik te horen als ik aangeef dat ik Werkgelukcoach ben en met het Werkgelukmenu teams begeleid naar meer werkgeluk.

Ik begrijp dat.

Ik heb ook in organisaties gewerkt met vele prioriteiten, maar tegelijkertijd weet ik ook dat er nooit een perfect moment komt. Er is altijd wel een andere prioriteit of excuus te benoemen om geen aandacht aan de mensen te besteden en aan hun werkgeluk.

Met die reden schreef ik ook mijn blog over geen tijd hebben voor werkgeluk met snel toepasbare tips. Met het idee dat je altijd beter iets dan niets kunt doen en om jou bewust te maken van jouw eigen invloed op werkgeluk.


Zes belangrijke randvoorwaarden, zodat werkgeluk werkt

Door een teaminterventie die ik mocht begeleiden, werd ik me bewust van randvoorwaarden die op orde moeten zijn, voordat een team met werkgeluk aan de slag kan. Werkgeluk werkt niet zonder er prioriteit aan te geven.

Onderdeel van mijn werk als werkgelukcoach en trainer is om teams te helpen deze randvoorwaarden op orde te krijgen. Als deze randvoorwaarden op orde zijn verhogen ze het werkgeluk niet. Ze moeten goed geregeld zijn, omdat ze anders het werkgeluk doen dalen.

Tijdens de teaminterventie die ik deed, bleek dat er sprake was van miscommunicatie, problemen in de samenwerking en gebrek aan onderling vertrouwen. Door deze problemen, staan de medewerkers van dit team niet stil bij werkgeluk. Ze hebben er geen tijd voor en staan in de overlevingsstand. Een aantal randvoorwaarden zijn niet op orde blijkt.


Werkgeluk werkt niet zonder deze 6 randvoorwaarden

(met dank aan Arie Pieter Veldhoen)


1.      Werkdruk Zowel een te lage als een te hoge werkdruk halen het werkgeluk omlaag. Een hoge werklast, veel adhoc zaken, personeelstekort, perfectionisme en geen nee kunnen zeggen zijn belangrijke oorzaken van een hoge werkdruk. Zowel op organisatieniveau als op persoonlijk niveau kun je dat aanpakken. Als teambegeleider richt ik me dan op prioriteiten stellen, elkaars kwaliteiten beter benutten en het voorhouden van een spiegel wat er gebeurt als niemand hier verantwoordelijkheid in neemt. Als coach richt ik mij vooral op het persoonlijke niveau en werk met cliënten aan zelfzorg, perfectionisme en nee leren zeggen;

werkgeluk werkt niet zonder er prioriteit aan te geven en er tijd voor te maken. Werkdruk moet onder controle zijn. Werkgelukmenu

2.      Communicatie Al jaren wordt communicatie in organisaties als het belangrijkste verbeterpunt gezien. Duidelijkheid en praktische informatie zijn voor mensen heel belangrijk. Je wil weten wat er van je verwacht wordt en je wil voldoende informatie hebben om je werk goed te kunnen doen. De direct leidinggevende heeft hierin een sleutelrol. Werkgeluk werkt niet zonder goede communicatie. Tijdens teambijeenkomsten merk ik ook dat communicatie altijd genoemd wordt als iets dat in de weg zit. Iedereen binnen een team heeft hierin een verantwoordelijkheid en daar spreek ik mensen op aan;

3.      Cultuur Er zijn cultuuraspecten die een remmend effect hebben op werkgeluk. Denk aan trage besluitvorming, verouderde methodes en transparantie. Daar heb ik als externe coach weinig invloed op, maar ik help teams en cliënten vaak met onderzoeken wat ze wel kunnen doen;

4.      Werkomgeving Goede faciliteiten en een fijne werkplek zijn belangrijk. Het is niet datgene waar men nu gelukkig van wordt, maar ze helpen wel voor de werkbeleving en het gevoel dat er goed voor personeel gezorgd wordt. Tegenwoordig is een werkomgeving ook vaak thuis en dan helpt het als de organisatie hier ook aandacht aan besteedt om deze te helpen faciliteren. Verouderde systemen zijn vaak een bron van ergernis, omdat het het werktempo van mensen zo beïnvloedt. Bewustwording creëren bij de organisatie en de mensen is de eerste stap om hier mee om te gaan;

Werkgeluk werkt niet als de werkomgeving niet op orde is. de omngeving moet bijdragen aan werkgeluk. Werkgelukmenu

5.      Ongewenst gedrag Ongewenst gedrag heeft verschillende vormen. Er kan sprake zijn van seksueel overschrijdend gedrag, maar ook pestgedrag of genegeerd worden horen hier bij. Als er sprake van is, daalt het werkgeluk in hoog tempo. Het is dan ook belangrijk om hier snel een eind aan te maken door mensen hierop aan te spreken. Vaak is dit gedrag subtiel en niet altijd goed te registreren. Met teams waar pestgedrag en/of negeren plaats vindt, is een teaminterventie in te zetten om het daadwerkelijke probleem boven tafel te krijgen. Dit werkt vaak het beste met een externe coach;

6.      Zelfsturing Teams waarbij de teamleider op afstand is, of waar sprake is van een grote span of control functioneren vaak grotendeels zelfsturend. Als dit goed gaat, is het mooi en waardevol. Als er problemen ontstaan, is het belangrijk dat dit team hulp kan vragen bij management, coaches of HR. 

Werkgeluk werkt niet als een zelfsturend team problemen ervaart. begeleiding en hulp is nodig voor werkgeluk. Werkgelukmenu

Dit zijn de zes randvoorwaarden die op orde moeten zijn om van werkdruk naar werkgeluk te komen. Het is een basis waaruit verdere stappen kunnen worden gezet om het werkgeluk zo te verhogen dat een team goed gaat draaien.


Nu ben ik benieuwd, hoe staat het in jullie team met deze randvoorwaarden?

Zijn ze voldoende op orde om werkgeluk op de agenda te zetten, of zou je hier begeleiding bij willen?

Als je wil sparren over de mogelijkheden, dan kun je via de knop een afspraak inboeken. Ik ben er om te helpen.

Werkgeluk werkt niet zonder goede begeleiding. Marjolijn van Noord van het werkgelukmenu staat voor je klaar.


21 weergaven0 opmerkingen
bottom of page