top of page

Zeven manieren voor het laten blijken van waardering op de werkvloer

Vandaag sprak ik een cliënte die haar waardering naar mij uitsprak over de geboden hulp. Het liet me beseffen hoe fijn het is om gewaardeerd te worden en hoe goed het kan doen als deze waardering ook echt wordt uitgesproken naar je. Iedereen, jij en ik ook, wil gezien en gehoord worden. Het laten blijken van waardering is belangrijk voor je (werk)geluk. In dit blog geef ik je zeven manieren waarop je waardering kunt laten blijken.

Het laten blijken van waardering is belangrijk op de werkvloer, iedereen kan een bijdrage leveren. werkgelukmenu.nl

Iedereen kan waardering laten blijken

In werkomgevingen gaat het laten blijken van waardering regelmatig mis. Gezien en gewaardeerd worden, betekent vooral op de juiste waarde geschat worden door anderen. Het hoeft niet meer te zijn, maar vooral niet minder. Het gaat niet om complimentjes of cadeautjes, maar om andere vormen van waardering. En daaraan kan iedereen, jij als medewerker ook, een bijdrage leveren.


Zeven manieren om waardering te laten blijken

Zo dragen we allemaal bij aan meer werkgeluk:


1. Waardering naar elkaar uitspreken

We nemen vaak aan dat het wel vanzelfsprekend is dat we de ander waarderen. Dat de ander dat wel weet, ook al zeg je het niet hardop. Dat kan voor negatieve gevoelens zorgen bij de ander als dat toch niet zo vanzelfsprekend blijkt te zijn. Hoe vaak spreek jij hardop naar iemand uit dat je blij bent dat diegene er is en je hem of haar waardeert voor wie hij is? Ik nog te weinig besef ik en dat wil ik veranderen.


2. Elkaar serieus nemen

Iedereen mag een eigen mening hebben, als je maar naar elkaar blijft luisteren. Als jij je serieus genomen voelt door de ander, voel je dat diegene respect heeft voor jouw standpunt. Dat kun jij voor een ander doen door te luisteren en niet te veroordelen.


3. De kwaliteiten van elkaar benutten

Doen waar je goed in bent, geeft een fijn gevoel. Dat geldt ook voor de ander. Heb je een klus waarvan je weet dat de ander die graag doet en goed kan? Vraag om hulp en help de ander met een taak die jij goed kan.

Het laten blijken van waardering door elkaar te steunen en elkaars kwaliteiten te benutten werkgelukmenu.nl

4. Het faciliteren van ontwikkeling

Iedereen wil leren, op welk niveau dat dan ook is. Geef elkaar hier ruimte voor. Als je leidinggevende bent, kun je geld en tijd aanbieden. Als je een collega bent, kun je uitleg en feedback aanbieden, zodat de ander kan leren.


5. Elkaar betrekken bij dingen

Hoe fijn is het als iemand jouw mening vraagt of een beroep doet op jouw expertise? Als je samenwerkt, werkt het prettig als je op de hoogte bent van elkaars activiteiten. Dat geeft een gevoel van verbondenheid en komt de kwaliteit van het werk meestal ten goede, omdat je makkelijker op elkaar afstemt.


6. Elkaar aandacht geven

Alles wat je aandacht geeft groeit, is een bekende uitdrukking en zeker ook hier van toepassing. Aandacht geef je door iemand te laten merken dat je ze ziet en hoort. Je kunt een mening vragen, koffie voor elkaar halen, of interesse tonen door een vraag te stellen. Het zijn kleine dingen, maar ze maken een groot verschil.


7. Tijd voor elkaar maken

Ook al is het druk, ook al zijn er veel zieken, ook al laat je agenda het eigenlijk niet toe, maak tijd voor elkaar, hoe kort ook. Daar leeft iedereen van op, jij ook, waardoor je er daarna weer tegenaan kunt. Dit is ook een vorm van waardering laten blijken.


Elkaar steunen en waarderen als teamleden onder elkaar. Zo laat je waardering blijken werkgelukmenu.nl

Zelfwaardering; blijken van waardering van jezelf

Dit waren de zeven manieren voor het laten blijken van waardering en elkaar te zien en te horen. Daarbij is het belangrijk om een ding over waardering niet te vergeten:

Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor jouw eigen behoeften. Jouw behoefte aan waardering begint bij zelfwaardering en zelfrespect. Iedereen, ook jij en ik, mag hier meer oog voor hebben. Je kunt de zeven manieren ook naar jezelf inzetten.


Zeven manieren voor zelfwaardering


1. Spreek waardering naar jezelf uit

2. Neem jezelf serieus, luister naar jezelf

3. Benut jouw kwaliteiten, ga doen waar je goed in bent

4. Investeer in eigen ontwikkeling

5. Betrek jouw eigen mening en wensen bij dingen

6. Geef aandacht aan jezelf

7. Maak tijd voor jezelf!


Ik begin vandaag met manier 1 en wil jou bedanken voor het lezen van mijn blog. Dat waardeer ik zeer!

Laten we waardering voor elkaar vaker uitspreken en doe ook mee!


Deel onder mijn blog of deze post: Wie ga jij laten weten dat je hem of haar ziet en waardeert?

Heb je een vraag over het laten blijken van waardering of zelfwaardering? Plan een gratis spar-gesprek in.


116 weergaven0 opmerkingen
bottom of page