top of page

Na ziekte weer aan het werk? Ken de spelers in het verzuimproces

Deel 3 van een reeks van 5 blogs over ziekteverzuim en werkgeluk


Ben jij wel eens uitgevallen op je werk door ziekte? Zoveel fysieke of emotionele pijn gehad dat werken niet meer ging? Dan heb je ook te maken gehad met re-integratie, oftewel het weer aan het werk gaan daarna.

Als jouw medewerker ziek is, heb jij als leidinggevende een belangrijke rol.

In een reeks van 5 blogs over dit onderwerp wil ik het hebben over cruciale factoren bij ziekteverzuim, de spelers in een verzuimproces en hoe het actief bevorderen van werkgeluk een krachtig instrument kan zijn om ziekteverzuim te voorkomen en te verkorten. (Terug lezen: deel 2)

In dit derde deel ga ik in op de verschillende spelers in het verzuimproces en hun rol. De medewerker is de hoofdpersoon om wie het verhaal draait.

Ziekmelden is al moeilijk voor veel medewerkers. Na ziekte weer aan het werk gaan nog veel meer.

Na ziekte weer aan het werk, hoe werkt dat?

Je zou de medewerker kunnen zien als de hoofdpersoon van het verhaal.


Het verhaal begint met de hoofdpersoon die iets ergs meemaakt

Als een medewerker zoveel fysieke of emotionele pijn heeft dat

werken niet meer gaat, meldt hij of zij zich ziek.


Nu heeft de hoofdpersoon een probleem waar hij een oplossing voor moet vinden

De medewerker krijgt te maken met het proces van re-integratie, oftewel het weer aan het werk gaan na uitval. Dat is meestal geen makkelijk proces voor een medewerker.


De hoofdpersoon zoekt een held die tot redding over gaat De medewerker krijgt te maken met meerdere partijen die begeleiden om weer aan het werk te gaan en iedereen lijkt wel iets van hen te willen. Dit kan verlammend werken. Het is dan niet vanzelfsprekend dat de medewerker zelf ook nadenkt over wat hij/ zij wil, dat men zich durft uit te spreken over hun eigen wil en grenzen. Het is in jouw belang om daar achter te komen en de medewerker daarin te stimuleren.


De held is er ter ondersteuning, maar de hoofdpersoon moet zelf meehelpen oplossen Als de medewerker het antwoord weet op bovenstaande vragen, deel dat met alle betrokkenen. Helder communiceren is tijdens herstel heel erg belangrijk. Zeker zo lang er meer fysieke afstand is, omdat iemand niet naar het werk komt. Wat een medewerker wil, moet voor jouw als leidinggevende en de werkgever wel enigszins haalbaar zijn. Is het dat niet, vind dan samen de compromis.


De hoofdpersoon gaat verschillende kanten op, voordat de oplossing in zicht komt Het kan gebeuren dat een medewerker van gedachten verandert in de loop van het re-integratieproces. Ook dan is het van belang dat jij daar van hoort. Helder communiceren helpt alle partijen.

Na ziekte weer aan het werk gaat makkelijker door hulp te bieden bij re-integratie zoals een coach

De hoofdpersoon is dit verhaal heeft meerdere helden om zich heen In Nederland is een heel systeem bedacht om medewerkers die ziek zijn weer aan het werk te helpen. Deze verschillende partijen hebben allemaal hun eigen rol in het verhaal rond ziekteverzuim. De zieke, of beter gezegd arbeidsongeschikte, medewerker is zoals aangegeven de hoofdpersoon van het verhaal. Die staat centraal in het proces, maar heeft niet altijd de meeste invloed.


De spelers bij verzuim en re-integratie

Zoals dat vaak gaat in een verhaal, maakt de hoofdpersoon van alles mee op een moment dat deze zich niet goed voelt. Op zijn of haar zwakste moment is werken niet langer mogelijk. Men voelt zich niet lekker, onzeker en fysiek niet fit, op zijn minst.

Er komen andere spelers op hun pad. Wat wil iedereen toch van de hoofdpersoon?


Zodra een medewerker langer dan een week uitvalt, komen meerdere spelers in beeld.


De hoofdpersoon krijgt gezelschap van:

  • Jou als leidinggevende

  • Personeelszaken, meestal een HR adviseur of verzuimmedewerker

  • De Arboarts en soms nog andere medewerkers van de arbodienst, zoals een verzuimconsulent

  • De casemanager, de procesbewaker, dit is een rol die jij als leidinggevende krijgt toebedeeld of iemand van personeelszaken

  • Behandelaren, afhankelijk van de klachten zijn dit bijvoorbeeld een fysiotherapeut, gespecialiseerde arts, de huisarts of een psycholoog

  • UWV, de uitkeringsinstantie die bij langdurige ziekte gaat kijken of iemand in aanmerking komt voor een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid. (Na twee jaar van ziekte)

Tegenstrijdige belangen bij na ziekte weer aan het werk gaan

Al deze mensen zijn er op gericht om de medewerker te helpen, maar ze kunnen tegenstrijdige belangen hebben en allemaal wat anders willen. In de ideale situatie staan alle neuzen dezelfde kant op, maar met zoveel partijen gaan er ook wel regelmatig dingen mis. Wat ook kan is dat ze wel allemaal hetzelfde einddoel hebben, maar hun ideale route of tempo van elkaar verschilt.

Iedereen heeft het beste met de medewerker voor, dat is echt zo. Ze willen allemaal dat deze zich weer fijn voelt en weer werk kan doen. Toch hebben ze ook elk zo hun eigen belangen en hun eigen wil. En dat geldt ook voor de medewerker. Als deze weet wat hij of zij wil en dit ook uit naar alle spelers, kunnen zij het proces daar zo goed mogelijk op inrichten.


Werkgeluk maakt na ziekte weer aan het werk gaan makkelijker

Het proces van verzuim en re-integratie is complex en wil je liever voorkomen. Dat scheelt een hoop tijd en geld.

Zoals aan het begin van deze reeks al aangegeven, is werkgeluk een krachtig instrument. Gelukkige medewerkers zijn gezondere medewerkers. Wanneer medewerkers met plezier naar hun werk komen en zich gewaardeerd voelen, zijn ze minder geneigd om zich ziek te melden. Daarnaast herstellen gelukkige medewerkers sneller als ze ziek zijn en zijn ze minder vaak langdurig afwezig.


Daarom is het essentieel voor leidinggevenden, HR-professionals en ondernemers om te streven naar een werkomgeving waarin werkgeluk centraal staat. Door medewerkers te ondersteunen in het ervaren van voldoening, competentie, zelfzorg, balans en plezier, kan ziekteverzuim worden voorkomen en de algehele gezondheid en tevredenheid van het personeelsbestand worden bevorderd.


Door inzet van het werkgelukmenu, kun je hier mee aan de slag. Meer lees je in mijn werkgeluk in de praktijk blog.


De kern van werkgeluk en ziekteverzuim

Met dit derde blog in de reeks van vijf heb ik je inzicht willen geven in de rol die jij als leidinggevende kan spelen bij het voorkomen en terugdringen van ziekteverzuim van medewerkers.

Als je ziekteverzuim als verhaal ziet, zijn er meerdere spelers met hun eigen rol. De medewerker is de hoofdpersoon en jij als leidinggevende de held van het verhaal. Jouw steun, erkenning en waardering zijn cruciaal, maar de medewerker is zelf aan zet en geen slachtoffer.

Aandacht voor werkgeluk maakt jouw rol als held makkelijker, waardoor jij op zondagavond weer rustig op de bank kan zitten.


Deel 4 zal gaan over de verschillende verhalen die achter de verzuimende medewerker kunnen zitten, waardoor na ziekte weer aan het werk gaan moeilijk is.

Lees verder in deel 4 van de reeks over werkgeluk en ziekteverzuim.

Werkgeluk en re-integratie coach Marjolijn van Noord helpt jou ziekteverzuim voorkomen en terugdringen

Hulp nodig bij het inzetten van de kracht van werkgeluk tegen ziekteverzuim? Neem contact met me op voor een persoonlijk spar-gesprek en leer hoe je werkgeluk binnen jouw organisatie kunt bevorderen.


17 weergaven0 opmerkingen
bottom of page